Herman, Andrzej. „Praktyka I Czas Czynią Mistrza”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 34, nr 1, styczeń 2015, s. 43-55, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1966.