Herman, Andrzej. „Wykorzystanie zarządzania Przez wartości W «dobrym rządzeniu»”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 31, nr 2, kwiecień 2014, s. 2-2, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1967.