Ciesielska, Dorota, i Mariusz-Jan Radło. „Determinanty wejścia W pułapkę średniego Dochodu: Perspektywa Polski”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 31, nr 2, kwiecień 2014, s. 5-13, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1968.