Zaleski, Jacek. „Zarządzanie własnością Intelektualną W Trakcie Jej wdrażania Oraz Po wdrożeniu”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 31, nr 2, kwiecień 2014, s. 14-32, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1969.