Jabłoński, Adam. „Myślenie Systemowe I Sieciowe W Konstruowaniu Modeli Biznesu”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 31, nr 2, kwiecień 2014, s. 43-49, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1972.