Kulpa , Wincenty, i Lech Zaręba. „Modele AMA Wyliczania Wymogu kapitałowego Z tytułu Ryzyka Operacyjnego W Banku”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 31, nr 2, kwiecień 2014, s. 50-61, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1973.