Tarasewicz , Rafał. „Pomiar społecznej odpowiedzialności Biznesu W zarządzaniu łańcuchem Dostaw”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 31, nr 2, kwiecień 2014, s. 78-84, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1975.