Walczak, Waldemar. „Standardy Nadzoru Korporacyjnego W spółkach Komunalnych”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 31, nr 2, kwiecień 2014, s. 85-96, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1976.