Kałowski, Adam. „Nowe Paradygmaty Planowania Strategicznego W przedsiębiorstwach”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 34, nr 1, styczeń 2015, s. 57-63, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1977.