Kasiewicz, Stanisław. „Wizja Banku przyszłości”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 31, nr 2, kwiecień 2014, s. 98-100, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1978.