Cwynar, Andrzej. „Z doświadczeń Szacowania wartości przedsiębiorstwa”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 31, nr 2, kwiecień 2014, s. 100-2, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1980.