Wojtysiak-Kotlarski, Marcin. „Dylematy Teoretycznego Opisu przedsiębiorstwa”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 34, nr 1, styczeń 2015, s. 98-101, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2012.