Roman, Magdalena, i in. „Przewagi Konkurencyjne Polskich przedsiębiorstw”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 18, nr 1, marzec 2011, s. 88-97, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2127.