Rutkowski , Krzysztof. „Zakupy W Biznesie – Potrzeba Strategicznej Reorientacji”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 29, nr 4, grudzień 2013, s. 35-45, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2171.