Pecura, P. „Pieniądz Jako Miara Czasu”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, T. 58, nr 1, marzec 2021, s. 68-78, doi:10.33119/KNoP.2020.58.1.6.