Rogalska, Izabela, i in. „Wpływ Instytucji Otoczenia Biznesu Na Inicjowanie I Prowadzenie działalności Gospodarczej”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 61, nr 4, grudzień 2021, s. 39-48, doi:10.33119/KNoP.2021.61.4.4.