Cenkier, A. „Finansowanie kapitałem Obcym – Konfrontacja Praktyki Gospodarczej Z Elementami Teorii”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, T. 62, nr 5, grudzień 2021, s. 4-14, doi:10.33119/KNoP.2021.62.5.1.