Grygiel-Tomaszewska, A., i J. Turek. „Rola ESG We Wczesnym Ostrzeganiu Przed niewypłacalnością I Bankructwem”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, T. 62, nr 5, grudzień 2021, s. 25-39, doi:10.33119/KNoP.2021.62.5.3.