Godlewska, M. „Dostępność Do dóbr Jako Substytut własności W świetle Badania zamówień Publicznych Udzielanych Przez JST W Polsce”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, T. 63, nr 1, marzec 2022, s. 5-16, doi:10.33119/KNoP.2022.63.1.1.