Monkiewicz, J., i M. Monkiewicz. „Elementy Nowego podejścia Do Ochrony Konsumenta Na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym UE”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, T. 63, nr 1, marzec 2022, s. 17-31, doi:10.33119/KNoP.2022.63.1.2.