Ślażyńska-Kluczek, D. „Zielone Obligacje Jako Metoda Finansowania projektów Inwestycyjnych”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, T. 63, nr 1, marzec 2022, s. 33-44, doi:10.33119/KNoP.2022.63.1.3.