Dowmont, B. „Perspektywa Zmian W Modelu Biznesowym Prosumenckiej Instalacji Fotowoltaicznej – ujęcie Koncepcyjne”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, T. 65, nr 3, wrzesień 2022, s. 83-95, doi:10.33119/KNoP.2022.65.3.5.