Kowalczyk, Stanisław. „Niemoc Braci* Ekonomistów Czy Natura Praw”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 67, nr 1, marzec 2023, s. 5-22, doi:10.33119/KNoP.2023.67.1.1.