André, Christophe, i Thomas Chalaux. „Ceny Mieszkań Podczas Pandemii COVID-19: Spostrzeżenia Ze Szwecji”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 67, nr 1, marzec 2023, s. 137-54, doi:10.33119/KNoP.2023.67.1.8.