Kwasek, Mariola, i Stanisław Kowalczyk. „Straty I Marnotrawstwo żywności W Aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 68, nr 2, czerwiec 2023, s. 23-42, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3535.