Szpringer, Włodzimierz. „Metaverse – Nadmierny Szum Czy Nowe Szanse Dla Biznesu? (cz. 1)”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 68, nr 2, czerwiec 2023, s. 55-67, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3537.