Szpringer, Włodzimierz. „Metaverse – Nadmierny Szum Czy Nowe Szanse Dla Biznesu? (Cz. 2)”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 70, nr 4, grudzień 2023, s. 5-18, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4268.