Ślażyńska-Kluczek, Dorota, i Magdalena Brzezek. „Czynniki ESG Jako Elementy zrównoważonego Rozwoju wpływające Na Postrzeganie przedsiębiorstw Przez konsumentów”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 70, nr 4, grudzień 2023, s. 73-90, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4272.