Bentkowska, Katarzyna. „Prognozy Dynamiki Inwestycji przedsiębiorstw a Ekonomia Behawioralna”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, t. 52, nr 3, wrzesień 2019, s. 37-45, doi:10.5604/01.3001.0013.4788.