Kasiewicz, Stanisław. „Nowe Trendy W Systemie Regulowania Rynku usług Bankowych”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 45, no. 4 (grudzień 31, 2017): 7-21. Udostępniono grudzień 1, 2021. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1370.