Kuciński, Kazimierz. „Syndrom wartości”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 38, no. 1 (marzec 25, 2016): 21-30. Udostępniono styczeń 25, 2022. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1900.