Herman, Andrzej. „Współzależność Aksjologii wartości Ekonomicznej Z Metodami Jej Pomiaru”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 33, no. 4 (październik 15, 2014): 2–2. Udostępniono maj 22, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1925.