Sidor-Rządkowska, Małgorzata. „Wdrażanie Programu Mentoringu W przedsiębiorstwie – korzyści I zagrożenia”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 40, no. 3 (sierpień 25, 2016): 62–71. Udostępniono maj 26, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1954.