Jabłoński, Adam. „Myślenie Systemowe I Sieciowe W Konstruowaniu Modeli Biznesu”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 31, no. 2 (kwiecień 8, 2014): 43–49. Udostępniono maj 23, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1972.