Kasiewicz, Stanisław. „Wizja Banku przyszłości”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 31, no. 2 (kwiecień 8, 2014): 98–100. Udostępniono maj 27, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1978.