Pecura, Paweł. „Pieniądz Jako Miara Czasu”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 58, no. 1 (marzec 31, 2021): 68-78. Udostępniono lipiec 4, 2022. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2670.