Cenkier, Agnieszka. „Finansowanie kapitałem Obcym – Konfrontacja Praktyki Gospodarczej Z Elementami Teorii”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 62, no. 5 (grudzień 13, 2021): 4-14. Udostępniono lipiec 4, 2022. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2807.