Werner, Aleksander. „Pomoc państwa W Obliczu COVID-19 Na przykładzie instrumentów Wykorzystywanych W Polsce”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 62, no. 5 (grudzień 13, 2021): 63-75. Udostępniono lipiec 4, 2022. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2812.