Dowmont, Bartosz. „Perspektywa Zmian W Modelu Biznesowym Prosumenckiej Instalacji Fotowoltaicznej – ujęcie Koncepcyjne”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 65, no. 3 (wrzesień 29, 2022): 83-95. Udostępniono luty 9, 2023. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3017.