Kowalczyk, Stanisław. „Niemoc Braci* Ekonomistów Czy Natura Praw”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 67, no. 1 (marzec 31, 2023): 5–22. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3312.