André, Christophe, i Thomas Chalaux. „Ceny Mieszkań Podczas Pandemii COVID-19: Spostrzeżenia Ze Szwecji”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 67, no. 1 (marzec 31, 2023): 137–154. Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3319.