Ślażyńska-Kluczek, Dorota, i Magdalena Brzezek. „Czynniki ESG Jako Elementy zrównoważonego Rozwoju wpływające Na Postrzeganie przedsiębiorstw Przez konsumentów”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 70, no. 4 (grudzień 22, 2023): 73–90. Udostępniono luty 23, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4272.