Bentkowska, Katarzyna. „Prognozy Dynamiki Inwestycji przedsiębiorstw a Ekonomia Behawioralna”. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 52, no. 3 (wrzesień 30, 2019): 37–45. Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/977.