Andrzej Klimczuk

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej oraz socjolog.
Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych.
W latach 2011-2013 wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”.

Ekspert zewnętrzny m.in. Komisji Europejskiej, programu URBACT III, programu Interreg CENTRAL EUROPE, Fondazione Cariplo, International Federation on Ageing. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Sociological Association.

Autor prac naukowych z zakresu gerontologii i polityki społecznej.

Pełny biogram

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8072-1152

 

Wybrane publikacje:

2020

A. Klimczuk, Ł. Tomczyk (eds.), Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population, Frontiers Media, Lausanne 2020, 186s. https://doi.org/10.3389/978-2-88963-620-4pdf (7.420MB)

2019

Ł. Tomczyk, A. Klimczuk (eds.), Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2019, 208s. http://doi.org/10.24917/9788395373718 pdf (4.826MB)

2017

A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II: Putting Theory into Practice, Palgrave Macmillan, New York 2017, 410s. https://doi.org/10.1057/978-1-137-53523-8

K. Lüscher, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Kompendium wielojęzyczne), 17 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2017, 428s. pdf (3.655MB)

Ł. Tomczyk, A. Klimczuk (eds.), Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2017, 58s. http://doi.org/10.24917/9788380840911 pdf (1.698MB)

2016​​

K. Lüscher, M. Sánchez, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium), 12 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2016, 300s.

2015

Ł. Tomczyk, A. Klimczuk, Aging in the Social Space, Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych, Białystok-Kraków 2015, 144s. pdf (5.410MB)

A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations, Palgrave Macmillan, New York 2015, 252s. http://doi.org/10.1057/9781137465337

K. Lüscher, A. Hoff, G. Lamura, M. Renzi, M. Sánchez, G. Viry, E. Widmer, A. Klimczuk, P. de Salles Oliveira, Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium), 7 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2015, 211s.

2012

A. Klimczuk, Experts and Cultural Narcissism: Relations in the Early 21st Century, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012, 88s. pdf (520.2KB)

A. Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012, 270s. pdf (2.837MB)