[1]
Legutko-Kobus, P. 2018. Partycypacja jako element programowania rozwoju lokalnego. Studia z Polityki Publicznej. 5, 3(19) (lip. 2018), 45–58. DOI:https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.3.3.