[1]
Michalewska-Pawlak, M. i Klimowicz, M. 2021. Wpływ Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce. Wnioski z badań jakościowych. Studia z Polityki Publicznej. 8, 1(29) (kwi. 2021), 9–25. DOI:https://doi.org/10.33119/KSzPP/2021.1.1.