[1]
Sari, P.A. i in. 2022. Wydajność biznesowa w czasie kryzysu związanego z COVID-19. Wkład w przedsiębiorczą rezyliencję. Studia z Polityki Publicznej. 9, 2(34) (wrz. 2022), 63–82. DOI:https://doi.org/10.33119/KSzPP/2022.2.4.