[1]
Chohan, U.W. 2022. Analiza dostosowania polityk publicznych w reakcji na COVID- 19 w krajach rozwijających się. Studium przypadku Pakistanu. Studia z Polityki Publicznej. 9, 2(34) (sie. 2022), 9–30. DOI:https://doi.org/10.33119/KSzPP/2022.2.1.