[1]
Zbieranek, P. 2022. Instytucje ramowe. Publiczne instytucje kultury jako katalizator metagovernance w polityce kulturalnej. Studia z Polityki Publicznej. 9, 4(36) (grudz. 2022), 71–93. DOI:https://doi.org/10.33119/KSzPP/2022.4.4.