[1]
Wajda, M. 2024. Polityka miejska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 – ewolucja czy rewolucja we wspieraniu miast?. Studia z Polityki Publicznej. 10, 2(38) (luty 2024), 9–27. DOI:https://doi.org/10.33119/KSzPP/2023.2.1.